GGR 2.

S laskavým dovolením Jiřího Náhlovského,
dlouholetého kamaráda a skvělého znalce Prusko Rakouské války roku 1866, jsme vybrali část jeho díla, jež pojednává o historii jednotky
2. Garde Grenadier Regiment Kaiser Franz, kterou se náš klub zabývá.