Návrat do Berlína a demobilizace

28.srpna vyrazil gardový granátnický pluk císaře Františka č.2 z Prahy za velkého horka a dlouhým pochodem dorazil do BREZAU, DOLINEK, GROTZDORF, MASLOWITZ a okolí. Další pochody byly do Mělníka a okolí, pochody přes pohoří byly namáhavé. 30.srpna bylo ubytování v Dubé a okolí, 31.srpna v Zákupech a okolí. Na 1.září bylo vyhlášen odpočinek, 2.září pluk dosáhl Cvikova a okolí, 3.září Rumburku a okolí. U Starého Jiříkova 4.září pluk opustil rakouské území, vstoupil na saské území a tábořil u Budyšína a okolí. Pro 5.září a 6.září byl vyhlášen další odpočinek, celá oblast nesla cejch německé kultůry a ostře kontrastovala s právě opuštěným českým územím. 7.září bylo ubytováni v Königswarthe, Übigau a okolí a následující den pluk vstoupil na pruské území a s hlasitým ,,Hurá‘‘ míjel černobílé hraniční sloupky . Obyvatelstvo srdečně vítalo každou setninu a procházení květinami vyzdobenými obcemi se rovnal triumfálnímu pochodu. Štáb pluku a 1.prapor byly ubytováni v Hoyerswerdě, ostatní dva prapory v okolí. Na 9.září byl vyhlášen odpočinek, 10.září pluk dorazil do Sprembergu a okolí. 11.září dosáhl pluk městečka Städtchen, kterým pluk procházel na začátku polního tažení. Velmi srdečné bylo uvítání a mnozí byli zváni do domů, smutná byla, ale odpověď na otázku, že ten či onen se již nevrátí. Ubytovací místa v dalších dnech: 12.září bylo dosaženo Vetschau, Calau, Lübbenau a okolí 13.září odpočinek
14.září Lübben a Luckau
15.září jen 2.prapor pochodoval do Gro3 Lubolz, Klein Lubolz a okolí
16.září odpočinek
17.září Buchholz, Halbe a okolí
18.září Königs Wusterhusen, Zossen a okolí
19.září Schönfeld, Gro3 Ziethen, Königs Wusterhausen, Grünau a okolí
20.září štáb pluku a střelecký prapor Rixdorf, 2.prapor Buckow,
1.setnina, 3.setnina a 4.setnina Britzov a 2.setnina Marienfeld 21.září v 10 hod. vstoupil pluk do Berlína a shromáždil se na postupimském mostě, zde se připojilo mnoho rekonvalescentů a odtud pochodoval Viktorinou ulicí na Královské náměstí. Král Vilém I se objevil na koni se svým doprovodem v 11.hodin. Před průchodem Braniborskou bránou se pluk uspořádal do poločet a u sochy pruského generála Blüchera pochodoval král před královnou Augustou spolu s 2.praporem pluku, 1.setnina se zástavou pluku se připojila, zbývající část pluku odešla do kasáren. 1.prapor odešel do kasáren 2.praporu z důvodu zřízení lazaretu a tento prapor šel do nových kasáren na Bedřichově ulici. Jednotlivé městské části si nenechaly ujít patřičné přivítání jednotek. Večer a následující dny byly obyvatelstvem pro důstojníky a mužstvo uspořádány oslavy. 22.září byla vyhlášena demobilizace a velitel pluku plukovník v.Fabeck se rozloučil prohlášením se záložníky: ,,Vyslovuji dík za velkou službu a prokázanou povinnost pluku. Vícešikovatelům Hartmannovi, Ke3lauovemu a Konitutowskému a Lippartovi, kteří věrně konali službu mají mé zvláštní poděkování.‘‘
21.září byly králem uděleny následující vyznamenání za polní tažení r.1866: obr.č.1 - Řád pour le mérite: major von Böhm
obr.č.2 - Rytířský kříž královského Hohenzollernského řádu s dekorací: setník svobodný pán von Goltz obr.č.3 - Královský korunní řád 3.třídy s dekorací: plukovník von Fabeck a major von Delitz obr.č.4 - Řád červeného orla 4.třídy s dekorací: major von Bentivegni, setníci: von Wittich von Ditfurth von Wi3mann von d´Aresst von Blomberg poručíci 1.tř.: von Heydwolff von Sydow von Bärenfels-Warnow svobodný pán von Dobeneck odvelen k princi Alexandrovi von Panwitz pobočník 1.gardové pěší brigády poručíci 2.tř.: svobodný pán von Beverförde-Werries svobodný pán von Werthern von Plessen von Schlegell von Besser svobodný pán von Patow Elert obr.č.5 - Královský korunní řád 4.třídy s dekorací: poručíci 2.tř.: svobodný pán von Horst svobodný pán von Sell von Delitz Dr. Liese obr.č.6 - Vojenské čestné vyznamenání 1.třídy: 2 praporčíci, 7 poddůstojníků obr.č.8 - Vojenské čestné vyznamenání 2.třídy: 28 poddůstojníků, 22 svobodníků, 24 granátníků, 17 střelců 7 hudebníků
obr.č.7 – pamětní kříž Königgrätz, tento kříž obdrželi všichni příslušníci pluku, kteří se zúčastnili bitvy u Hradce Králové.
Setník v.Goltz věnoval prostřednictvím pluku pozůstalým 1000 tolarů a dalších 100 tolarů mužstvu, které se v boji zvlášť vyznamenalo. Hodinář Werner, přítel pluku, věnoval mužstvu dvanáct kapesních hodinek.
Celkové ztráty gardového granátnického pluku císaře Františka č.2 byly v prusko-rakouské válce roku 1866: mrtvých 6 důstojníků a 67 mužů, zraněných 7 důstojníků a 190 mužů, nezvěstný 1 poddůstojník a 6 mužů, na nakažení cholerou zemřelo 6 poddůstojníků a 82 mužů.