Založení pluku.

Pruský královský gardový granátnický pluk č. 2 v roce 1866

Po porážce Pruské armády v r.1806 došlo k velké reorganizaci, která trvala až do r.1816. Jelikož tato reorganizace velmi změnila armádu, popíšu pouze ve zkratce vnik tohoto pluku. V r.1809 měla Pruská armáda dvanáct pluků pěchoty, které měly značení podle oblasti z které se doplňovaly: 1.východopruský pěší pluk č.1 1.pomořanský pěší pluk č.2 2.východopruský pěší pluk č.3 3.východopruský pěší pluk č.4 4.východopruský pěší pluk č.5 1.západopruský pěší pluk č.6 2.západopruský pěší pluk č.7 Gardový pěší pluk - byl číslován jako č.8, z tohoto číslování řadových pluků byl vyjmut v r.1813 Tělesný pěší pluk č.9 pěší pluk Colberg č.10 1.slezský pěší pluk č.11 2.slezský pěší pluk č.12 Řadové pluky měly dvě granátnické setniny, dva mušketýrské prapory, jeden střelecký prapor (tento prapor se takto označoval armádním výnosem z 1.12.1809, do této doby se nazýval lehkým praporem). Výjimku tvořil Tělesný pluk č.9, který měl dva mušketýrské prapory, střelecký prapor a čtyři granátnické setniny. Gardový pěší pluk měl dva granátnické prapory a gardový střelecký prapor, tento se takto označoval už od 12.6.1809. Každý prapor u všech pluků měl čtyři setniny. Řadové pluky byly organizovány do brigád a granátnické setniny řadových pluků byly sloučeny do samostatných granátnických praporů. Každá brigáda a granátnický prapor nesly označení podle oblasti z které se doplňovaly. Označení granátnických praporů: 1.východopruský granátnický prapor 2.východopruský granátnický prapor Západopruský granátnický prapor Pomořanský granátnický prapor Slezský granátnický prapor Tělesný granátnický prapor Nařízením pruského krále Bedřicha Viléma III ze dne 14.října 1814 došlo ke sloučení pomořanského-, zapádopruského- a slezského granátnického praporu do jednoho pluku, který nesl označení Granátnický pluk císaře Františka. V tomto pluku byl 1.prapor utvořen z pomořanského granátnického praporu, 2.prapor ze západopruského granátnického praporu a střelecký prapor se slezského granátnického praporu. V r.1866 měl pluk dva granátnické prapory (1.prapor a 2.prapor) a střelecký prapor, každý prapor měl čtyři setniny. Od r.1835 nesl pluk na věčné časy jméno prvního majitele pluku, rakouského císaře Františka I. Nařízením ze dne 14.července 1860 byl pluk označován: Gardový granátnický pluk císaře Františka č.2. V r.1859 byla část mužstva použita k utvoření 4.gardového zeměbraneckého pluku, který se od 4.července 1860 označoval: 4.gardový granátnický pluk a od 18.října 1861 nesl označení: 4. gardový granátnický pluk královny. - Gardový granátnický pluk císaře Františka č.2 byl od roku založení součástí berlínské posádky, zúčastnil se polního tažení v r.1815, kde byl začleněn do gardového granátnického sboru pod velením generálporučíka prince Karla von Mecklenburga. V revolučním r.1848 bojoval v pouličních bojích v Berlíně a zúčastnil se polního tažení proti Dánsku. V r.1866 byl pluk začleněn do gardového sboru, který byl součástí 2.pruské armády pod velením korunního prince Bedřicha Viléma.
GARDODÝ SBOR Velitel: generáljízdy August von Württemberg Náčelník generálního štábu: plukovník v.Dannenberg Velitel dělostřelectva: generálmajor v.Colomier První inženýrský důstojník: plukovník Biehler Generální štáb: major v.Salviati, setník Anton princ Radziwill Pobočníci: major svobodný pán v.Salmuth, setník v.Bancels, poručíci 1.tř. v.Helldorf a v.Stülpnagel Pobočníci velitele dělostřelectva: setník v.Planitz, poručík 2.tř. v.Lüdemann Inženýrský důstojník: druhý inženýrský důstojník setník Lindow, pobočník prvního inženýrského důstojníka poručík 1.tř. Blumensath Velitel štábní stráže: poručík 1.tř. v.Trotha 1. Gardová pěší divize Velitel: generálporučík svobodný pán Hiller v.Gärtringen Důstojník generálního štábu: major v.Kameke Pobočníci: poručík 1.tř. v.Lindequist, poručík 2.tř. The Losen 1. Gardová pěší brigáda 2. Gardová pěší brigáda Velitel: plukovník v.Obernitz Velitel: generálmajor v.Alvensleben Pobočník: poručík 1.tř. v.Panwitz Pobočník: poručík 1.tř. v.Winterfeld 3. gardový pěší pluk gardový střelecký pluk 1. gardový pěší pluk 2. gardový pěší pluk - gardový myslivecký prapor - gardový husarský pluk - 1. pěší dělostřelecký oddíl gardového dělostřeleckého pluku - 5. čtyřliberní baterie 1. čtyřliberní baterie 1. šestiliberní baterie 4. dvanácti liberní baterie - 1. lehký polní lazaret - Sekce setniny nosičů raněných - 2. Gardová pěší divize Velitel: generálporučík v.Plonski Důstojník generálního štábu: podplukovník v.Voigts-Rhetz Pobočník: poručík 1.tř. v.Weyher, poručík 2.tř. svobodný pán v.Hoiningen 3. Gardová pěší brigáda 4. Gardová pěší brigáda Velitel: generálmajor v.Budritzki Velitel: generálmajor svobodný pán v.Loën Pobočník: poručík 1.tř. v.Herzbruch Pobočník: poručík 1.tř. v.Ysselstein 3.gardový granátnický pluk královny Alžběty 4. gardový granátnický pluk královny Augusty gardový granátnický pluk císaře Alexandra č.1 gardový granátnický pluk císaře Františka č.2 - gardový střelecký prapor - gardový pionýrský prapor - 3. gardový hulánský pluk - 3. pěší dělostřelecký oddíl gardového dělostřeleckého pluku - 4. čtyřliberní baterie 3. čtyřliberní baterie 3. šestiliberní baterie 3. dvanáctiliberní baterie - 2. lehký polní lazaret - Sekce setniny nosičů raněných - - Záložní dělostřelectvo - Velitel: plukovník princ Hohenlohe-Ingelfingen - 2. pěší oddíl gardového polního dělostřeleckého pluku - 6.čtyřliberní baterie 2. čtyřliberní baterie 4. šestiliberní baterie 2. šestiliberní baterie - - Od jízdního oddílu - 4. jízdní baterie gardového dělostřeleckého pluku - muniční kolona č. 1. - 9. mostní kolona - gardový prapor trénu - setnina nosičů raněných koňský depot polní pekárna proviantní kolona č. 1. – 5. - Těžký polní lazaret - Od jezdeckého sboru 1.pruské armády byla ke gardovému sboru převelena: - 1. těžká jezdecká brigáda - velitel: generálmajor princ Albrecht v.Preu3en (syn) - pobočník: poručík 1.tř. hrabě Westarp - - gardový kyrysnický pluk pluk Garde du Corps - 3. jízdní baterie gardového dělostřeleckého pluku Celkem měl gardový sbor: 24 praporů pěchoty, prapor myslivců a prapor střelců, 16 eskadron, 84 děl, a prapor pionýrů. - Dále do svazku 2.pruské armády náležely: 1. armádní sbor, 5. armádní sbor, 6.armádní sbor, jezdecká divize, oddíl generálmajora Knobelsdorffa a hraběte Stolberga.

- Dne 5.května vyhlásil pruský král Vilém I mobilizaci armády, v následujících dnech byly povolány zálohy , které se začaly dostavovat k pluku od 8.května, seřazování pluku skončilo 17.května a pluk byl připraven k pochodu.


Složení důstojnického sboru
Velitel: plukovník v. Fabeck Pobočník: poručík 2.tř. svobodný pán Senfft v.Pilsach

1.prapor Velitel: major v. Böhn Pobočník: poručík 2.tř. svobodný pán v.Beverförde-Werries 1.setnina: setník v.Wi3mann, poručíci 2.tř. v.Plessen a v.Vignau, šikovatel Leonhardt 2.setnina: setník v.Bentivegni, poručík 2.tř. v.Kehler, praporčík v.Gizycki, šikovatel Krebs 3.setnina: poručík 1.tř. v.Zollikofer-Altenklingen, poručíci 2.tř. v.Schlegell a svobodný pán v.Rechenberg, seržant Burghardt ve funkci šikovatele 4.setnina: setník v.Kaphengst, poručíci 2.tř. v.Caprivi a svobodný pán v.Patow, praporčík v.Kalckstein, seržant Koch ve funkci šikovatele Plukovní lékař: Dr.Kops Asistent lékaře: Dr.Liese Účetní: poručík Teucher

2.prapor

Velitel: podplukovník svobodný pán v.Gaudy Pobočník: poručík 2.tř. v.Sydow 5.setnina: setník v.Wittich, poručíci 2.tř. v.Bärenfels-Warnow, v.Besser a v.Parpart I, seržant Vorwerck ve funkci šikovatele 6.setnina: setník v.Witzleben, poručíci 2.tř. v. Weiher a v.Parpart II, praporčík v.Schöning, seržant Schultz ve funkci šikovatele 7.setnina: poručík 1.tř. svobodný pán v.Reitzenstein, poručík 2.tř. svobodný pán v.Sell, praporčík hrabě Reina, seržant Waldmann ve funkci šikovatele 8.setnina: setník svobodný pán v.Goltz, poručíci 2.tř. svobodný pán v.Horst a Elert, šikovatel Baumann Štábní lékař Dr.Hebicht Účetní: šikovatel Meloh

Střelecký prapor Velitel: major v. Delitz Pobočník: poručík 2.tř. v.Heydwolff 9.setnina: poručík 1.tř. v.Blomberg, poručík 2.tř. v.Znaniecki, praporčík v.Leyen, seržant Schewe ve funkci šikovatele 10.setnina: poručík 1.tř. v.Notz, poručíci 2.tř. v.Obstfelder a v.Waldow, praporčík v.Wartenberg, seržant Alsutowski ve funkci šikovatele 11.setnina: poručíci 2.tř. v.Rosenberg I, svobodný pán v.Werthern a v.Delitz, praporčík Bleck, šikovatel Baumann 12.setnina: setník v.Ditfurth, poručíci 2.tř. v.Rosenberg II a v.Thümen, praporčík v.Luck, šikovatel Nicolai Asistent lékaře: Dr.Karthaus, lékárník Rothe Účetní: Sturm - K zeměbraně byli převeleni: Gardový granátnický zeměbranecký prapor Hamm:

setníci: v.Kalckreuth poručíci 1.tř.: v.Cölln poručíci 2.tř.: v.Thümen
v.Gröling v.Witzleben hrabě v.Keller
v.Tiedemann
v.Wildenbruch
v.Suchodoletz Gardový granátnický zeměbranecký prapor Düsseldorf:
velitel: major v.Döring setník Siefart poručík 1.tř. v.Derschau poručíci 2.tř.: hrabě Schwerin
svob.pán v.Ledeburg v.Schuckmann Dále byli převeleni: setník v.Grolmann jako pobočník štábu 1.pruské armády

poručíci 1.tř.: svob. pán v.Dobeneck jako pobočník prince Alexandra v.Preu3en
v.Panwitz jako pobočník 1.gardové pěší brigády
v.Notz k poddůstojnické škole v Postupimi
Böckh ke kadetnímu sboru

poručíci 2.tř.: v.Kalckreuth jako pobočník velitelství
v.Brause k poddůstojnické škole v Postupimi
svob. pán v.Rechenberg ke kadetnímu sboru

26.května se za přítomnosti krále Viléma I konala vojenská přehlídka gardového sboru. Další pěší přesuny byly, díky velkému vedru velice namáhavé a divize měla dosáhnout Dolní Lužice v co nejkratší době. Dne 4.června vyrazily granátnické prapory na polní tažení proti rakouské armádě a dosáhly Rüdersdorfu a okolí, 5.června vyrazil střelecký prapor a dosáhl Rüdersdorfu, tento den 1.prapor a 2.prapor byly ve Fürstenwalde, 6.června byl 1.prapor a 2.prapor v Beeskowě a střelecký prapor ve Fürstenwalde. 7.června byl 1.prapor a 2.prapor v Lieberose a okolí a střelecký prapor v Beeskowě, 8.června byl vyhlášen u pluku odpočinek, 9.června se prapory spojily a všechny byly v Peitze a okolí a 10.června byl plukovní štáb 1.setnina a 4.setnina umístěny v Drepkau a ostatní setniny v Ortschaftenu. Odtud pluk vyrazil 15.června přes Komptendorf a Forste do Sommerfeldu, kam dorazil 17.června. - 6.června byl poručík 1.tř. svobodný pán v.Rechenberg přeřazen k 11.setnině a 8.června setník d´ Arrest byl ustanoven velitelem 11.setniny. 17.června poručík 1.tř. Böckh požádal o vyřazení z kadetního sboru a byl přidělen k 12.setnině. 18.června byl pluk u Sommerfeldu naložen na vlak a po dvanácti hodinách jízdy dosáhnul severnějších pozic. Na rozkaz generálporučíka v.Plonskiho byly klíčové body střeženy a dle válečných předpisů konány hlídky. 20.června byl odpočinek a mužstvu byla přečtena proklamace krále:

V okamžiku kdy pruské vojsko táhne do rozhodujícího boje, obracím se k národu se slovy, mého již půl století zesnulého otce-Naše vlast je v ohrožení. Zapřísahejme všemohoucího, aby při svém vedení dějin národů a jejich bitev, posvětil nás i naše zbraně. Usnadnil náš boj, ať jsme silní jakkoliv, k dosažení činů na místo slov, v německé zemi dosud rozdělené s právem a mocí národního ducha, pro získání a vytvoření silnější podoby. Bůh s námi -

Vilém