2. Světová válka 1939-1945

Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož se zúčastnila většina států světa a jenž se stal s více než 60 miliony obětí dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva.
Obecně přijímaným datem začátku války v Evropě je 1. září 1939, kdy nacistické Německo napadlo Polsko, načež se do konfliktu vložily Francie, Velká Británie a státy Commonwealthu.
Rozhodli jsme se rekonstruovat jednotku Wehrmachtu účastnící se tohoto konfliktu, konkrétně jde o příslušníky 57. Infanterie divizion, Infanterie-Regiment List 199. Tito byli ze začátku války označováni jako motorizovaná pěchota, později Panzer grenadieren. (tankoví granátníci).
U osádek tanků i u ostatních složek armády byli granátníci velmi ceněni.
Při natáčení filmu Ležáky 42

Byli přítomni naši členové: MisCH, Wenzel, König, Pülth jako vojáci Wehrmachtu.

Mužete je vydět na dalším videu.