Povely běžné pro mužstvo.

A. GESCHLOSSENE ORDNUNG (uzavřená pořadová příprava – mimo boj)

A I. EXERZIERDIENST
1. pozor Stillgestanden!
2. končit Achtung! (všichni stojí v pozoru i bez Stillgestanden!)
vyrovnat Richt euch! (v Linie se vyrovnava kontaktem leveho lokte se soudsedem a otocenim hlavy v pravo)
3. pohov Rührt euch!
4. oddíle pochodem vchod a) Abteilung ohne Tritt marsch! ( pochod volným krokem „v pohovu“)
b) Abteilung im Gleichschritt marsch! ( pochod pořadovým krokem „v pozoru“)
c) Abteilung marsch! ( pochod přehlídkovým krokem )
možnosti povelů při přechodech na
různé druhy kroku Im Gleichschritt! ( z a, nebo c do b)
Achtung! ( z a, nebo b do c)
Ohne Tritt ( z b, nebo c do a)
- dodatek:
Poklusem! Im Laufschritt!!
Spomalit! Langsamer (tretten)!
5. zastavit stát Abteilung halt! ( na Halt udělá voják ještě jeden krok a pak už jen dotáhne zadní nohu ke přední)
6. během! Marsch! Marsch!
Ukončení behu má 2 možn.:
Stát! (Abteilung) halt!
Krokem! Im Schritt!
7.
vlevo bok Links um!
vpravo bok Rechts um!
8. čelem vzad Kehrt!
9.
vlevo bok (v gleichschritt) Links um! (pootočení vlevo celým tělem v průběhu poradového kroku)
vpravo bok (v gleichschritt) Rechts um!
10. k noze zbraň Gewehr ab!
11. k zemi Hinlegen! (prosté zalehnutí přímo(!) na místě, na němž se voják nachází)
Volle Deckung! ( voják si vyhledá nejvhodnější místo ke krytí a zalehne tam)
Stellung! (v podstatě rovněž zalehnutí, ale přímo v poli; pokuď je to v poli a při boji, je po příkazu Stellung vytvořena i Feuerkette! )
12. vztyk Auf!
13. nabít, zajistit Laden und sichern!
15. vybít Entladen!
17. na rámě zbraň Das Gewehr über!
19. k poctě zbraň Achtung! Präsentiert das Gewehr!
přímo hleď Augen geradeaus!
vlevo hleď Die Augen links!
vpravo hleď Augen rechts!

na rámě (převěsit) zbraň Gewehr umhängen! ( puška je na řemenu na pravém rameni)
na záda zbraň Gewehr auf den Rücken! ( puška je na zádech, pažba je vpravo; na koni, motorce, nebo kole vlevo)
zbraň kolem krku Gewehr um Hals!
bodák vztyč Seitengewehr pflanzt auf!
bodák skryj Seitengewehr an Ort!
mířidla na 300! Vizier 300 (dreihundert)! ( představí se mířidla na požadovanou vzdálenost)
zbraň uchopit (do zbraně) An die Gewehre!
Gewehr in die Hand!

A II. GRUPPE ( uzavřená skupina - útvar v pohybu )
0. příprava k nástupu Fertigmachen zum Antreten!
1. v řad nastoupit In Linie zu einem Gliede angetreten!
2. v zástup nastoupit In Reihe angetreten!
3. v pochodový útvar nastoupit In Marschordnung angetreten! ( vojáci se seřadí do 3 zástupů vedle sebe; v této podobě se vykonává přesun! )
předtím lze zavelit:
Připravit k pochodu! Marschbereitschaft herstellen!
4. vyrovnat Richt euch! /vystrci se levy loket a udela se Augen rechts/
5. nastoupit Antreten!
6. II. družstvo nastoupit Zweite Gruppe antreten!
7. rozchod Wegtreten!
8. zařaďte se Eintreten!
9. na místě pochodem vchod Auf der Stelle, im Gleichschritt marsch!
volným krokem ... ohne Tritt marsch!
poklusem ... ihm Laufschritt marsch!
10. vpravo (vlevo) zatočit v pohybu Rechts (links) schwenkt - marsch! ( po rechts schwenkt se vykroci drobnym krokem, jinak se nedeje nic, po
marsch se okamžitě začína zatáčet), ukoncujeme na gerade-, pockame nez se srovna posledni a dokoncime -aus)
vpravo (vlevo) zatočit ze stoje Rechts (links) schwenkt, ohne Tritt ( im Gleichschritt) - marsch!

Malé překážky míjí oddíl i bez toho, aby se mu muselo velit „schwenkt“!
11. odchod (skupiny) Abmarsch!
12. k pravemu/levemu okraji Rechts/links heran
komunikace (za pochodu)

B. GEÖFFNETE ORDNUNG – útvat ve volné sestavě, v terénu, resp. v boji
rozvinout (v zástup) In Schützenreihe (entwickeln)!
(roj) In Schützenrudel (entwickeln)!
(v rojnici) In Schützenkette (entwickeln)!
k zemi Stellung (hinlegen)!
zalehnout na palební čáru Feuerkette! (ta je v terénu v podstatě na místě, kde se rozkaz vydá a člení se do šířky v úrovni velitele – odstupy cca 5 kroků)
po družstvech odchod Gruppenweisse abmarsch!
plížením vpřed Kriechend vorwärts! Robben.
Běžet Marsch, marsch!!!!!!!
Běh ukončíme na:
přejít do kroku Im Schritt!
Nebo zastavit Halt!

přískoky vpřed Sprung! Auf marsch, marsch!!!!!!!!
ukončení přískoků je na Volle Deckung!
nebo Hinlegen!
nebo Halt!
palebnou pozici zaujmout Feuerstellung belegen!
kruhovou obranu zaujmout Rundumferteidigung herstellen!
bojová pohotovost Gefechtsbereitschaft herstellen!!!!!
kontakt s nepřítelem Feindberührung!
sevřít Einschliessen!
masku nasadit Gasmasken auf!
masku sejmout Gasmasken ab!
za mnou vpřed Mir nach, vorwärts!
pruzkum vpred Spähtrupp vorwäts!
ústup Zuruck!!
poplach, do zbraně Alarm, Gewehr in Hand!

k zteči připravit Zum Sturm klarmachen!
samotný útok začne na Auf marsch, marsch!!!!!!!!

cíl rozpoznán Ziel erkannt!
palba povolena Feuer frei!
vybít Entladen!
Nestřílet (pokuď se ještě nezačalo) Nicht schiessen!
Jinak se již velí Feuer einstellen!
nemám náboje (Ich habe) keine Munition mehr!
stůj, kdo tam! Halt! Wer da!
Stůj, heslo! Halt! Parolle!
stůj nebo střelím! Halt! Stehenbleiben oder ich schiesse!

rychlé přemístění doprava Stellungwechsel nach rechts!
pokuď je družstvo připraveno
velitel družstva hlásí Fertig!
změna pozice proběhne na Auf marsch, marsch!!!!!!!!
a ukončení na Hinlegen! (nebo Stellung!)
bojová skupina II vpřed Kampfgruppe zwei! Vorwärts!
bojová skupina II změna pozic Kampfgruppe zwei! Stellungwechsel!
bojová skupina, krycí palba Kampfgruppe zwei! Feuerschutz!
Seřadit/soustředit(po boji); jednotka Sammeln!
se v zástupu odebírá na určené místo

C. ANDERE BEFEHLE –rozkazy z „vojenského života“
čepici sejmout Mützen ab!
čepici nasadit Mützen auf!
budíček Tagwache!
večerka Zapfenstreich!
dovolte mi vstoupit Erlauben Sie mir einzutreten!
hlásím odchod Ich melde fortgehen!
odchod Abtreten!
voják X ke mně Soldat X zu mir!
majore, vojín X přichází Sturmbannführer, Schütze zur Stelle!
na váš rozkaz
hlaste se u velitele Melden Sie sich bei dem Komandanten!
Vše jasné ? Alles klar?
rozumím Jawohl!
dva dobrovolníci vystoupit Zwei Freiwilligen vortreten!
rozkaz splněn Befehl ausgeführt!

Technika
k vozidlům An die Fahrzeuge!
nasedat Aufsitzen!
sesedat Absitzen!
motory natočit Motor anlassen!
odjezd Abfahrt!
motory zastavit Motor abstellen!
otevřít Aufmachen!
Zavřít Zumachen!